wtorek, 2 czerwca 2020

Cennik podręczników dla klas I-III

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za zniszczone,
uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy wpłacać na rachunek
bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.
PODRĘCZNIKI-KLASY I-III
New English Adventure
Klasa 1-26,00 zł
Klasa 2-26,00 zł
Klasa 3-26,00 zł
„Oto Ja”-każda z części (klasa I, II, III)-13,75 zł