środa, 3 czerwca 2020

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK


 Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych lub książek powinien
zachować ogólne zasady bezpieczeństwa (usta i nos zasłonięte maseczką, dezynfekcja rąk,
zachowane odległości).
 ZWROT ODBYWA SIĘ PRZEZ PORTIERNIĘ.
Komplet podręczników oraz zwracane do biblioteki książki należy zapakować w reklamówkę
i odpowiednio opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki powinny
być przyniesione do szkoły w wyznaczonych godzinach,
a zwrot potwierdzony podpisem
(własnym długopisem)na udostępnionej liście.
 Książki wraz z kartą informacyjną zostaną odłożone we wskazanym przez nauczycielabibliotekarza
miejscu, celem kwarantanny. Po upływie 5–dniowego okresu kwarantanny nauczyciel
bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
 W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku wymaganego podręcznika rodzic
zobowiązany jest do wpłacenia na wskazane konto podanej kwoty. Informację taką rodzic otrzyma
przez dziennik Vulcan.
 Cennik podręczników wraz z numerem konta podany jest również na stronie szkoły. Można
dokonać wpłaty za brakujące podręczniki przed zdawaniem kompletów i włożyć kopię dowodu
wpłaty wraz z informacją ,czego dotyczy, do reklamówki
z pozostałymi książkami (w widocznym
miejscu).
 Przypominamy o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników: podręczniki zwracamy
w kompletach, należy usunąć foliowe okładki, sprawdzić,
czy książka posiada płytę, wymazać
podkreślenia, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę
na czystość i estetykę książki
(wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).