środa, 3 czerwca 2020

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW*
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
(*przed zwrotem proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami zwrotu)

8.06.2020
PONIEDZIAŁEK

godzina 8.00-13.00-2A, 2B, 2C, 2D, 2E
godzina 13.00-16.00-1A, 1B, 1C, 1D


9.06.2020
WTOREK

godzina 8.00-12.00-3A, 3B, 3C, 3D
godzina 12.00-16.00-4A, 4B, 4C

10.06.2020
ŚRODA

godzina 8.00-12.00-6A, 6B, 6C, 6D, 6E
godzina 12.00-16.00-6F, 6G, 6H, 6I

15.06.2020
PONIEDZIAŁEK

godzina 8.00-12.00-8A, 8B, 8C, 8D
godzina 12.00-16.00-7A, 7B, 7C, 7D, 7E

19.06.2020
PIĄTEK

godzina 8.00-12.00-5A, 5B, 5C, 5D
godzina 12.00-16.00-5E, 5F, 5G, 5H

TERMIN DODATKOWY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK


(dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli zwrócić podręczników w wyznaczonym terminie!)
16.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
17.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
18.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
oraz
22.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
23.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
24.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
25.06.2020 GODZINA 8.00-16.00